link hay

CTR là chữ tắt gì???

dịch vụ marketing online facebook - CTR là chữ viết tắt của (click-through-rate) hay còn gọi là tỉ lệ nhấp chuột vào lăng xê, rất quan trọng. Nó cho thấy tỉ lệ tương quan giữa số lượt hiển thị thông điệp với số lượng nhấp vào quảng cáo. Có thể nói việc đánh giá lăng xê facebook có hiệu quả hay không phần đông là do loại chỉ số này trong dịch vụ marketing online trọn gói

Công thứ tính CTR= (Số Click Chuột/ Số lần hiển thị) %

CTR trở nên chỉ số quảng cáo Facebook quan trọng nhất, cho thấy quảng cáo có hiệu quả không. Đồng thời nó còn cho thấy mẫu lăng xê của bạn có đang được yêu thích hay không. Đó là tất cả ý nghĩa của CTR trong quảng cáo Facebook.

Để CTR có chỉ số tốt, bạn cần tụ họp vào nhắm trúng đích đối tượng khách hàng cần hiển thị và thể hiện sản phẩm tốt. CTR cao tức là có nhiều truy cập hơn vào Website của bạn, song song chuyển đổi hành vi mua sản phẩm cũng tăng.

Tuy nhiên vẫn có trường hợp, CTR thấp vẫn có thể mang lại chuyển đổi ROI cao, tuy nhiên nó vẫn không có mang lại lợi nhuận cho bạn.

nếu CTR mô tả sự quan hoài của người dùng với một mẫu lăng xê thì Conversion Rate (tỉ lệ chuyển đổi) bộc lộ sự quan tâm của người dùng với những gì bạn đang cung cấp tới. Nó là sự tương quan tả giữa số lượng nhấp chuột trên lăng xê và số lượng chuyển đổi thực tế.

Tuy nhiên, kể cả khi quảng cáo Facebook hiệu goá phụ thuộc vào số lượng nhấp chuột, nó không trực tiếp phụ thuộc vào CTR. Khi chỉ số CTR cao, thì tỉ lệ chuyển đổi vẫn là cách nhìn tốt nhất cho content marketing cho fanpage của bạn đang chạy thế nào, cả trên Landing page hay trên website.

Title : CTR là chữ tắt gì???
Description : dịch vụ marketing online facebook - CTR là chữ viết tắt của (click-through-rate) hay còn gọi là tỉ lệ nhấp chuột vào lăng xê, rất quan trọn...