link hay

Lưu trữ Blog

Nam Việt Luật cung cấp Điều kiện thành lập Công ty với mức chi phí rẻ

Thành lập công ty có cần bằng cấp chứng chỉ không? Có cần chuẩn bị vốn ban đầu gì không?Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 TV

Trước khi thành lập doanh nghiệp có rất nhiều người thắc mắc là khi mở doanh nghiệp mới có cần bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề, hay có cần chuẩn bị số vốn ban đầu nhất định để mở công ty hay không? Vì không phải ai cũng có bằng cấp hay có đủ số vốn ban đầu để thành lập công ty, do vậy có rất nhiều băn khoăn cần được giải đáp trước khi mở doanh nghiệp, vì mức vốn ban đầu cũng như Hướng dẫn về bằng cấp cũng là những yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Thành lập Công ty có cần bằng cấp không?

Tại Việt Nam, ngành nghề kinh doanh được chia làm 02 nhóm (i) ngành nghề kinh doanh không có Dịch vụ (ii) ngành nghề kinh doanh có Dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh có Tư vấn ở đây bao gồm: Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, ngành nghề yêu cầu về Bằng tốt nghiệp đại học, ngành nghề yêu cầu ký quỹ...vv

Căn cứ vào từng ngành nghề có Tư vấn, Công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn cho khách hàng về việc chứng minh mình đủ khả năng để đáp ứng Hướng dẫn của pháp luật.

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh bất động sản yêu cầu vốn pháp định phải có 60 tỷ, ngành nghề kinh doanh Hồ sơ môi giới yêu cầu Giám Đốc phải tốt nghiệp Đại học Luật hoặc Trường về kinh tế, ngành nghề thiếtkế, thiếtkế yêu cầu Giám Đốc phải có chứng chỉ đào tạo tnhh 3 tv....

Như vậy, thành lập Công ty có cần bằng cấp không sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh và khách hàng phải đáp ứng yêu cầu mới có thể triển khai thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh đó.

Công ty Nam Việt Luật cung cấp Điều kiện thành lập Công ty với mức chi phí thành lập công ty nhiều ưu đãi, khách hàng quan tâm đến Tư vấn thành lập công ty vui lòng liên hệ với Công ty Nam Việt Luật để được hỗ trợ Thủ tục.
Thành Lập Công ty có cần bằng cấp không là một trong những vẫn đề khách hàng thường quan tâm bởi không phải ai cũng có Hướng dẫn học tập đầy đủ, để khách hàng tham khảo các Luật sư của Công ty Nam Việt Luật sẽ Đăng kí vấn đề nêu trên cho khách hàng.
Thành lập công ty có cần trang bị mức vốn ban đầu tối thiểu là bao nhiêu?

Theo luật doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp cần góp đủ số vốn điều lệ đăng ký trong Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quyền góp vốn khi Thành lập Công ty
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền góp vốn thành lập công ty như sau:

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, bộ phận vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho Cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân tài năng, công nhân, viên chức quốc phòng trong các Cơ quan, bộ phận thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan đầy kinh nghiệm trong các Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử trí hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, theo quy định nêu trên ngoài trừ trường hợp quy định tại điều khoản 2 nêu trên, tổ chức/mọi người đều có quyền góp vốn thành lập công ty

Để được hỗ trợ Dịch vụ chính xác và kịp thời nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên Hướng dẫn để được hỗ trợ chính xác nhất. Xin cảm ơn.

Title : Nam Việt Luật cung cấp Điều kiện thành lập Công ty với mức chi phí rẻ
Description : Thành lập công ty có cần bằng cấp chứng chỉ không? Có cần chuẩn bị vốn ban đầu gì không? Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH ...